حرف آخر راه های ارتباطی
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث احتمال )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث احتمال )

حل تست های احتمال به روش الگوی فرزند و سکه استاد منتظری
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت سوم ، هم ارزی های مثلثاتی )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت سوم ، هم ارزی های مثلثاتی )

کاربرد هم ارزی های مثلثاتی در مبحث حد
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت دوم ، قاعده هوپیتال )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت دوم ، قاعده هوپیتال )

وقتی حد و پیوستگی شیرین ترین مبحث کنکورت میشه!!!(قسمت دوم)
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد و پیوستگی قسمت اول )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد و پیوستگی قسمت اول )

وقتی حد و پیوستگی شیرین ترین مبحث کنکورت میشه!!!(قسمت اول)
تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث نمودار دایره ای )

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث نمودار دایره ای )

حل سوالات مفهومی آمار بدون فرمول (قسمت سوم)
تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث واریانس )

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث واریانس )

حل سوالات مفهومی آمار بدون فرمول (قسمت اول)
تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث مد و میانه )

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث مد و میانه )

حل سوالات مفهومی آمار بدون فرمول (قسمت دوم)
تدریس شیمی کنکور ( مسائل تعادل )

تدریس شیمی کنکور ( مسائل تعادل )

پیدا کردن ثابت تعادل در نمودار های مختلف با استفاده از الگوی فش
تدریس شیمی کنکور ( محاسبه تعداد پیوند ترکیبات آلی )

تدریس شیمی کنکور ( محاسبه تعداد پیوند ترکیبات آلی )

آموزش محاسبه سریع تعداد پیوند ترکیبات آلی
تدریس شیمی کنکور ( مبحث اسید و باز )

تدریس شیمی کنکور ( مبحث اسید و باز )

حل سنگین ترین تست کنکور سراسری به روش مول بر ضریب استاد شیروانی
تدریس فیزیک کنکور ( شکست نور )

تدریس فیزیک کنکور ( شکست نور )

شناخت زاویه تابش ، بازتابش ، زاویه شکست در کوتاهترین زمان ممکن
تدریس فیزیک کنکور ( ریسمان مرتعش )

تدریس فیزیک کنکور ( ریسمان مرتعش )

طول موج ریسمان های مرتعش چگونه بدست می آید؟
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث نوسان )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث نوسان )

با استفاده از الگوی دایره مثلث تستهای نوسان رو بدون استفاده از فرمول جواب بدید!!
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث صوت )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث صوت )

بدست آوردن تراز شدت صوت و یادگیری تبدیل واحد
تدریس فیزیک کنکور ( جابجایی ماده در لوله ها )

تدریس فیزیک کنکور ( جابجایی ماده در لوله ها )

شناخت اشکال کتاب درسی و یادگیری تله های تستی و اشتباهات متداول در حل تست!!
تدریس فیزیک کنکور ( فشار پیمانه ای )

تدریس فیزیک کنکور ( فشار پیمانه ای )

یک تست قطعی کنکور رو با این الگو به خودتون اختصاص بدید!!
تدریس فیزیک کنکور ( گرماسنج )

تدریس فیزیک کنکور ( گرماسنج )

چگونگی پاسخ به حل تست های سنگین فیزیک دهم!!
تدریس فیزیک کنکور ( دمای تعادل )

تدریس فیزیک کنکور ( دمای تعادل )

حذف فرمول های طولانی از تست های دمای تعادل!!
تدریس فیزیک کنکور ( سطح زیر نمودار a-t)

تدریس فیزیک کنکور ( سطح زیر نمودار a-t)

آموزش وحل تست های حرکت شناسی بدون استفاده از فرمول ( قسمت دوم)
تدریس فیزیک کنکور ( سقوط آزاد )

تدریس فیزیک کنکور ( سقوط آزاد )

قدرت حل تست های حرکت شناسی بدون استفاده از فرمول ( قسمت سوم)
تدریس فیزیک کنکور ( حرکت با شتاب ثابت )

تدریس فیزیک کنکور ( حرکت با شتاب ثابت )

قدرت حل تست های حرکت شناسی بدون استفاده از فرمول ( قسمت اول)
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ،اصطکاک )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ،اصطکاک )

نقش مهم اصطکاک در حل سوالات دینامیک
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ، قرقره )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ، قرقره )

با چه سطح اطلاعاتی میشه به سوالات دینامیک جواب داد؟
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث سیملوله)

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث سیملوله)

حل تست مبحث سیملوله به روشی که در هیچ کتابی وجود ندارد!!!
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث مدار الکتریکی ) )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث مدار الکتریکی ) )

از این قسمت در رشته ریاضی و تجربی 3-4 سوال مطرح میشه. پس جدی بگیریدش!!!
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث خازن )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث خازن )

حل تست های ترکیبی خازن های سری و موازی زیر ده ثانیه
تدریس زبان کنکور ( آموزش و حل تست لغات )

تدریس زبان کنکور ( آموزش و حل تست لغات )

افرادی که در حل تست لغات ضعیف هستند ، حتما این کلیپ را ببینند!!!
تدریس زبان کنکور ( آموزش کلوز تست )

تدریس زبان کنکور ( آموزش کلوز تست )

چطور به کلوز تست های خارج از کتاب جواب بدیم؟
تدریس زبان کنکور ( آموزش ردینگ )

تدریس زبان کنکور ( آموزش ردینگ )

چطور به سوالات درک مطلب در کمترین زمان ممکن جواب بدیم؟
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث دایره مثلثاتی )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث دایره مثلثاتی )

چطور میشه بدون فرمول مثلثات رو یاد گرفت؟
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت دوم )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت دوم )

چگونگی یادگیری املا و معانی لغات همزمان با هم!(قسمت دوم)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت اول )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت اول )

چگونگی یادگیری املا و معانی لغات همزمان با هم!(قسمت اول)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت دوم)

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت دوم)

روش حل تستهای قرابت معنایی ، آموزش صحیح خواندن ابیات (قسمت دوم)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت اول )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت اول )

روش حل تستهای قرابت معنایی ، آموزش صحیح خواندن ابیات (قسمت اول)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث زبان فارسی )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث زبان فارسی )

پیدا کردن افعال گذرا به متمم به روش سریع نقش یابی
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشبیه)

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشبیه)

آموزش سطر به سطر آرایه های ادبی همراه با تحلیل تست (قسمت دوم)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشخیص )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشخیص )

آموزش سطر به سطر آرایه های ادبی همراه با تحلیل تست (قسمت اول)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث تاریخ ادبیات )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث تاریخ ادبیات )

معضل بزرگ یادگیری تاریخ ادبیات حل شد!!!!ببینید تا مطمئن شوید
تدریس دین و زندگی کنکور ( بررسی آیه اطاعت ویژه نظام جدید )

تدریس دین و زندگی کنکور ( بررسی آیه اطاعت ویژه نظام جدید )

چگونگی تحلیل آیات و بررسی خطوط کتاب درسی به روش استاد یوسفیان پور
تدریس دین و زندگی کنکور ( بررسی آیه اطاعت ویژه نظام قدیم )

تدریس دین و زندگی کنکور ( بررسی آیه اطاعت ویژه نظام قدیم )

چگونگی تحلیل آیات و بررسی خطوط کتاب درسی به روش استاد یوسفیان پور
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث سنت های الهی)

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث سنت های الهی)

بررسی سنت املا(امهال) و تفاوت آن با سنت استدراج
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث حدیث  سلسلة الذهب )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث حدیث سلسلة الذهب )

بررسی کامل حدیث سلسلة الذهب و جنبه های ترکیبی آن با سایر دروس
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث توحید شناسی قسمت دوم )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث توحید شناسی قسمت دوم )

یادگیری 30% دینی چهارم و دینی دوازدهم در یک اسلاید (قسمت دوم)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث توحید شناسی قسمت اول )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث توحید شناسی قسمت اول )

یادگیری 30% دینی چهارم و دینی دوازدهم در یک اسلاید (قسمت اول)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قیامت قسمت دوم )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قیامت قسمت دوم )

یادگیری مبحث قیامت تنها با الگوی خواب و بیداری (قسمت دوم)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قیامت قسمت اول )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قیامت قسمت اول )

یادگیری مبحث قیامت تنها با الگوی خواب و بیداری (قسمت اول)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث معاد شناسی قسمت سوم )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث معاد شناسی قسمت سوم )

حل تست مبحث معادشناسی ( 4 درس کنکور) در یک اسلاید. ( قسمت سوم)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث معاد شناسی قسمت دوم )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث معاد شناسی قسمت دوم )

آموزش مبحث معادشناسی ( 4 درس کنکور) در یک اسلاید. ( قسمت دوم)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث معاد شناسی قسمت اول )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث معاد شناسی قسمت اول )

آموزش مبحث معادشناسی ( 4 درس کنکور) در یک اسلاید. ( قسمت اول)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قضا و قدر قسمت سوم )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قضا و قدر قسمت سوم )

یادگیری مبحث قضا و قدر تنها با دو کلمه..( قسمت سوم)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قضا و قدر قسمت دوم )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قضا و قدر قسمت دوم )

یادگیری مبحث قضا و قدر تنها با دو کلمه..( قسمت دوم)
تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قضا و قدر قسمت اول )

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قضا و قدر قسمت اول )

یادگیری مبحث قضا و قدر تنها با دو کلمه..( قسمت اول)
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث تولید مثل )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث تولید مثل )

تحلیل شکل کتاب درسی که نکات آن در کتاب ناقص گفته شده!!!
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث دیابت شیرین و بی مزه )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث دیابت شیرین و بی مزه )

مفاهیم شبیه بهم در زیست شناسی را چگونه یاد بگیریم؟
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث تیروئید )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث تیروئید )

تشریح عملکرد تیرویید و تاثیر آن در کل کتاب درسی!!
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث کلیه )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث کلیه )

تشریح ساختار کلیه و ارتباط آن با آئورت
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث قلب )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث قلب )

آموزش عالی و بی نظیر مبحث عملکرد قلب به روش تیک تیک استاد رضا شعبانی
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث گوارش در جانوران مختلف )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث گوارش در جانوران مختلف )

یادگیری گوارش در جانوران مختلف تنها با یک الگو
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث ماهیچه و حرکت )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث ماهیچه و حرکت )

درک مفاهیم نوار تیره ، روشن، صفحه هنسن و نکات ترکیبی آنها
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث چشم )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث چشم )

آموزش کامل نکات مربوط به ساختار و عملکرد چشم
تدریس زبان کنکور ( مبحث گرامر ، کاربرد جملات مجهول )

تدریس زبان کنکور ( مبحث گرامر ، کاربرد جملات مجهول )

یادگیری گرامر یکبار برای همیشه توسط استاد مجتبی محمودی
تدریس عربی کنکور ( مبحث ترجمه )

تدریس عربی کنکور ( مبحث ترجمه )

حل تست های ترجمه بدون حفظ لغت
تدریس عربی کنکور ( مبحث وصف و اضافه )

تدریس عربی کنکور ( مبحث وصف و اضافه )

آموزش متفاوت جمله وصفیه و حل تست های آن به روش استاد واعظی
تدریس عربی کنکور ( مبحث  حال )

تدریس عربی کنکور ( مبحث حال )

آموزش یافتن ذوالحال در کوتاهترین زمان ممکن
تدریس عربی کنکور ( مبحث مستثنی )

تدریس عربی کنکور ( مبحث مستثنی )

نکات مهم تشخیص سرعتی مستثنی تام و مفرغ
تدریس عربی کنکور ( مبحث شَکِل )

تدریس عربی کنکور ( مبحث شَکِل )

حل تست های شکل به روش سرعتی استاد واعظی
تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب) (قسمت اول)

تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب) (قسمت اول)

یهترین روش تحلیل انواع اعراب اسم و نحوه حل تست آن
تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب )

تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب )

تحلیل قدرتمندانه انواع اعراب فعل و روش های تستی آن
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث استخوان )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث استخوان )

تحلیل اشکال کتاب درسی و درک مفاهیم نهفته آن