حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب )

مدرس: استاد محمد واعظی
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
درعربی موضوع انواع اعراب هم شامل مبحث فعل و هم شامل مبحث اسم می‌باشد. در قسمت اول نمونه های اعراب، استاد محمد واعظی در ابتدا انواع اعراب اسم را که شامل اعراب اصلی ، فرعی ( مثنی ، جمع مذکر سالم ، جمع مونث سالم ، غیرمنصرف ) را تشریح نموده و پس از آن به حل تستهای سراسری می پردازد‌. در قسمت دوم این نمونه ، اعراب مربوط به فعل به مضارع مرفوع ( اصلی ، فرعی به ثبوت نون اعراب، محلی ، تقدیری و بخشی از جملات شرطی مربوط به مضارع مجزوم باجزییات کامل بررسی شده و به حل تستهای سراسری می پردازد.