حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث توحید شناسی قسمت اول )

مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
نمونه فوق مربوط به مبحث توحید شناسی از دروس ۲,۳ سال دوازدهم و نظام قدیم می‌باشد که در کنکور سالهای اخیر تستهای آن بصورت ترکیبی مطرح می ‌شود. در این نمونه در ابتدا مفاهیم مربوط به اصل توحید در آیات و جنبه های مختلف آن همزمان از نکات کتاب مورد بررسی قرار می‌ گیرد. سپس سایر اقسام دیگر توحید نظری (مالکیت ، ولایت، ربوبیت و توحید عبادی) و رابطه علت و معلولی آنها مطرح می‌ شود. این مبحث بگونه ای ست که اکثریت داوطلبان بین دو گزینه دچار شک می ‌شوند. با توجه به چنین مشکلی تست‌ های سالهای اخیر کنکور از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می‌ گیرد تا به تسلط کامل دست یابید.