حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث نمودار دایره ای )

مدرس: استاد عبدالرضا منتظری
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
از دیگر مباحث تست خیز و قابل درک آمار تست های مربوط به نمودارها و تحیلی داده هاست. از این مبحث تقریبا هر ساله یک تست مطرح می شود. نمونه ی فوق از مبحث نمودار دایره ای انتخاب شده است. در مبحث فوق داده های کیفی در نمودار دایره ای بصورت درجه بیان می شود. بنابراین ممکن است در پاسخگویی به خواسته طراح مجبور به استفاده از روش های متفاوتی شوید. در این نمونه که توسط استاد عبدالرضا منتظری تدریس شده است خواهید آموخت در پاسخگویی به حل تست چگونه از روش های کوتاه تستی همچون تناسب استفاده کنید. علاوه براین در ادامۀ نمونه تدریس فوق با مفهوم نمودارجعبه ای و کاربرد آن در مباحث شاخص های مرکزی آشنا خواهید شد.