حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث سیملوله)

مدرس: استاد پیمان کامیار
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
نمونه تدریس های فوق از مباحث مشترک فیزیک سال سوم نظام قدیم و فیزیک یازدهم نظام جدید استاد پیمان کامیار است. با اندکی تأمل در نحوه تدریس این استاد به این نتیجه خواهید رسید که چگونه می‌توانید براحتی درصد قابل توجهی از تست‌های این مبحث را پاسخ دهید. در مباحث مربوط به خازن استاد پیمان کامیار با تفکیک تنوع خازن های سری و موازی این مبحث را به ساده ترین روش ممکن تدریس نمودند و همچنین در مبحث مدارهای الکتریکی با تلفیق این مبحث با خازن ، پیوسته اشکال مختلف تستی را که می‌تواند از لحاظ محتوایی ارزش طرح تست داشته باشند برای شما تشریح می‌نماید.