حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث سنت های الهی)

مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
نمونه تدریس فوق مربوط درس۶ سال چهارم با نام سنت‌های خداوند می‌باشد که در آن ۶ سنت الهی مطرح می‌ شود. این درس به دلیل شباهت بسیار زیادی که در مطالب آن وجود دارد بسیار ارزشمند میباشد. برای مثال شباهت بین سنت املا و استدراج یا تاثیر نیکی و بدی در سرنوشت انسان با تفاوت در پاداش و کیفر، اکثریت داوطلبین را با چالش در پاسخگویی به تست مواجه می‌ کند. در این نمونه تدریس دو سنت املا و استدراج که بیشترین شباهت را در نکات و مفاهیم دارند ، مورد بررسی قرار می‌ گیرند. استاد یوسفیان پور با درنظر گرفتن تفاوتها و شباهت های بین آیات و نکات خطی این دو سنت ، کلمات کلیدی که برای شناخت آیه در پاسخگویی به تست موثر است مطرح می‌نماید تا در کوتاهترین زمان ممکن بدون حفظ مفاهیم به تسلط دست یابید.