حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشبیه)

مدرس: استاد محسن منتظری
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
پکیج آرایه های ادبی موسسه حرف آخر که توسط استاد محسن منتظری تدریس شده است پس از آموزش هر آرایه بصورت کامل ، تستهای آموزشی هر آرایه بررسی خواهد شد. اما این پایان کار نیست. چرا که در کنکور سراسری از هر آرایه بصورت مجزا تستی مطرح نمی‌ شود و برای پاسخگویی به تستهای این مبحث میبایست به کلیه آرایه کتاب درسی خود مسلط باشید. از آنجایی که در سال‌های اخیر تستهای مطرح شده از آرایه های کتاب درسی سبک جدیدی داشته اند ، در تدریس این پکیج کلیه روش ها و معیارهای انتخاب آرایه برای حذف یا رد گزینه براساس الگوهای حات حات ، تاجت و اتم بشما آموزش داده می‌ شود. در نمونه تدریسهای فوق معیارهای رد گزینه آرایه بترتیب برحسب مکان قرارگیری آرایه ، پرتکرار بودن آرایه در گزینه ها ، آسان بودن آرایه و تسلط برآن مورد بررسی قرار می‌گیرد.