حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس عربی کنکور ( مبحث مستثنی )

مدرس: استاد محمد واعظی
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
نمونه تدریس فوق مربوط به مبحث منصوبات عربی و تدریس استاد محمد واعظی ست. این مبحث در کنکور سراسری بطورمستقل شامل پنج تست می‌باشد. این مبحث شامل مفعول مطلق، مفعول فیه، حال ، تمییز ، منادا، مستثنی می‌باشد. در نمونه تدریس فوق استاد محمد واعظی نکات مهم در تشخیص سرعتی مستثنی تام و مفرغ را مطرح نموده و پس از آن حل تست خواهند نمود.