حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث تیروئید )

مدرس:
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
یکی از مباحثی که در زیست شناسی همیشه عملکرد آن در فعالیت سایر اعضای بدن نقش داشته و سوژه تستی قرار می‌گیرد تیروئید است. این مبحث بقدری مهم است که اگر در گزینه های تستی عملکرد مهم آن به هردلیلی از توجه شما خارج شود مطمئنا در پاسخگویی به تست دچار مشکل خواهید شد. نمونه تدریس فوق که تدریس مشترک رضا شعبانی و محمد شاکری ست جمبندی از این مبحث بسیارمهم می ‌باشد. بگونه ای که شما در یک اسلاید مهم کلیه مطالب مربوط به غده تیروئید، افزایش کلسی تونین، پاراتورمون، پرکاری و کم کاری تیروئید و در مجموع هرآن چیزی را که برای مرورو یاد آوری نیاز دارید به شما آموزش داده خواهد شد.