حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث مد و میانه )

مدرس: استاد عبدالرضا منتظری
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
نمونه فوق از مبحث آمار پکیج ریاضی جامع یک موسسه حرف آخر تدریس استاد عبدالرضا منتظری ست. مطالعه ی این مبحث کمک بسیار شایانی به کسب درصد در این درس بشما خواهد نمود. چرا که مبحث آمار یکی از مباحث کم حجم ، تست خیز و البته راحت کنکور سراسری ست. بنابراین با در نظر گرفتن این مبحث در مطالعه خود می توانید به 3 تست از کنکور سراسری پاسخ صحیح دهید. از مباحث آمار میتوان به دو بخش شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی اشاره نمود که در چند سال اخیر تستهای کنکور سراسری بیشتر از این دو بخش مطرح شده اند. نمونه ی فوق مربوط به مبحث مد و میانه از مباحث شاخص های مرکزی ست که در آن ابتدا با مفهوم سیگما، میانه و مد سپس با آشنا خواهید شد. سپس استاد عبدالرضا منتظری بجای استفاده از روشهای معمول یانگین گیری ، از روش جدید یکسان سازی استفاده می نماید. تشریح کامل این روش را در نمونه فوق خواهید دید.