حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس عربی کنکور ( مبحث وصف و اضافه )

مدرس: استاد محمد واعظی
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
نمونه فوق مربوط به مبحث وصف و اضافه از مباحث مهم و کاربردی و مشترک هر دو نظام قدیم و جدید می‌باشد. درجه اهمیت این مبحث به اندازه‌ای‌ ست که هر ساله یک تست مستقیم در کنکور نظام قدیم را شامل می‌شود و در نظام جدید علاوه بر تست مستقیم بصورت غیر مستقیم در تست‌های ترجمه یا تستهای مربوط به مرفوعات مورد توجه قرار می‌گیرد. کلیپ فوق که توسط استاد محمد واعظی تدریس شده است در ابتدا به توضیح جمله وصفیه پرداخته و سپس در ادامه با حل تستهای سراسری به تشریح ارکان مختلف آن می پردازد.