حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس دین و زندگی کنکور ( مبحث قضا و قدر قسمت سوم )

مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
مبحث قضا و قدر الهی از دروس مشترک کتاب دین و زندگی نظام قدیم و جدید می‌ باشد. این مبحث آیات فوق العاده مهم و قابل ترکیب با سایر دروس دارد. در نمونه تدریس فوق که توسط استاد علیرضا یوسفیان پور صورت گرفته تنها با کلیدواژه مهندس تقدیری کلیه آیات این مبحث را که چه زمانی به تقدیر خداوند اشاره دارد و چه زمانی نشان دهنده اراده و قضای الهی ‌ست و ارتباط بین این دو مفهوم با اراده و اختیار انسان که یکی از مباحث چالش برانگیز این کتاب محسوب می ‌شود بطور کامل فرا خواهید گرفت. دربخش اول و دوم این نمونه تدریس درسنامه مربوط به این مبحث مهم را بصورت کامل مسلط خواهید شد و در بخش سوم آن با بررسی تستهای سال اخیر به قدرت حل تست بالایی دست خواهید یافت.