حرف آخر راه های ارتباطی
استاد رضا شعبانی

استاد رضا شعبانی

استاد رضا شعبانی مدرس زیست شنای کنکور موسسه حرف آخر

سبک تدریس استاد رضا شعبانی :

تحصیلات استاد رضا شعبانی :

افتخارات استاد رضا شعبانی :

سوابق تحصیلات استاد رضا شعبانی :

کارنامه تدریس استاد رضا شعبانی :

تالیفات استاد رضا شعبانی :

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد رضا شعبانی مدرس زیست شناسیموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
زیست شناسی دوم کنکور (نظام قدیم) نبض زیسترشته تجربی۳۸۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی سوم کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۴۳۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی پیش دانشگاهی ۱ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۲۳۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۲۶۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی مبحث گیاهی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۳۹۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی مبحث جانوری انسانی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۵۹۰,۰۰۰
تومان
محاسبات سریع کنکور + ۷ الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی دهم کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۳۴۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی یازدهم کنکوررشته تجربی۴۳۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی دوازدهم کنکوررشته تجربی۵۳۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی گیاهی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۴۱۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی ژنتیک کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۴۲۰,۰۰۰
تومان
بسته زیست شناسی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۹۱۰,۰۰۰
تومان
بسته زیست شناسی جامع کنکور ۶۰۴۰ (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۷۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی جانوری و انسانی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۵۹۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی گیاهی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۳۲۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی جانوری ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۳۲۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی انسانی و ژنتیک ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۳۲۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد رضا شعبانی مدرس زیست شناسی موسسه حرف آخر

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث چشم )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث چشم )

آموزش کامل نکات مربوط به ساختار و عملکرد چشم
تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث قلب )

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث قلب )

آموزش عالی و بی نظیر مبحث عملکرد قلب به روش تیک تیک استاد رضا شعبانی