حرف آخر راه های ارتباطی
استاد پیمان کامیار

استاد پیمان کامیار

استاد پیمان کامیار مدرس فیزیک کنکور موسسه حرف آخر

سبک تدریس استاد پیمان کامیار :

تحصیلات استاد پیمان کامیار :

سابقه تدریس استاد پیمان کامیار :

تالیفات استاد پیمان کامیار :

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد پیمان کامیار مدرس فیزیکموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
فیزیک دوازدهم نوسان کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۱۰,۰۰۰
تومان
فیزیک اول و دوم کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۳۴۰,۰۰۰
تومان
فیزیک الکتریسیته ساکن و خازن کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۹۰,۰۰۰
تومان
فیزیک الکتریسیته جاری ، مغناطیس ، القا کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۷۰,۰۰۰
تومان
فیزیک سینماتیک ( حرکت شناسی کنکور )(نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۴۰,۰۰۰
تومان
فیزیک دینامیک کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۹۰,۰۰۰
تومان
فیزیک نوسان و موج کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۲۰,۰۰۰
تومان
فیزیک پیش دانشگاهی ۲ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۳۸۰,۰۰۰
تومان
فیزیک دوازدهم موج ، اتمی ، هسته ای کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۳۷۰,۰۰۰
تومان
فیزیک دوازدهم دینامیک کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۷۰,۰۰۰
تومان
فیزیک دهم کنکور ( بجز ویژگی ماده )(نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۳۴۰,۰۰۰
تومان
فیزیک دهم ویژگی ماده کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۹۰,۰۰۰
تومان
فیزیک یازدهم کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۴۸۰,۰۰۰
تومان
فیزیک دوازدهم سینماتیک ( حرکت شناسی ) کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۲۰,۰۰۰
تومان
فیزیک ترمودینامیک دهم (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۳۰,۰۰۰
تومان
فیزیک ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۷۷۰,۰۰۰
تومان
فیزیک ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۷۴۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
فیزیک جامع دهم تشریحیرشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۷۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد پیمان کامیار مدرس فیزیک موسسه حرف آخر

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث صوت )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث صوت )

بدست آوردن تراز شدت صوت و یادگیری تبدیل واحد
تدریس فیزیک کنکور ( حرکت با شتاب ثابت )

تدریس فیزیک کنکور ( حرکت با شتاب ثابت )

قدرت حل تست های حرکت شناسی بدون استفاده از فرمول ( قسمت اول)
تدریس فیزیک کنکور ( فشار پیمانه ای )

تدریس فیزیک کنکور ( فشار پیمانه ای )

یک تست قطعی کنکور رو با این الگو به خودتون اختصاص بدید!!
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ، قرقره )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ، قرقره )

با چه سطح اطلاعاتی میشه به سوالات دینامیک جواب داد؟
تدریس فیزیک کنکور ( سقوط آزاد )

تدریس فیزیک کنکور ( سقوط آزاد )

قدرت حل تست های حرکت شناسی بدون استفاده از فرمول ( قسمت سوم)
تدریس فیزیک کنکور ( دمای تعادل )

تدریس فیزیک کنکور ( دمای تعادل )

حذف فرمول های طولانی از تست های دمای تعادل!!
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث مدار الکتریکی ) )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث مدار الکتریکی ) )

از این قسمت در رشته ریاضی و تجربی 3-4 سوال مطرح میشه. پس جدی بگیریدش!!!
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ،اصطکاک )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث دینامیک ،اصطکاک )

نقش مهم اصطکاک در حل سوالات دینامیک
تدریس فیزیک کنکور ( سطح زیر نمودار a-t)

تدریس فیزیک کنکور ( سطح زیر نمودار a-t)

آموزش وحل تست های حرکت شناسی بدون استفاده از فرمول ( قسمت دوم)
تدریس فیزیک کنکور ( ریسمان مرتعش )

تدریس فیزیک کنکور ( ریسمان مرتعش )

طول موج ریسمان های مرتعش چگونه بدست می آید؟
تدریس فیزیک کنکور ( مبحث نوسان )

تدریس فیزیک کنکور ( مبحث نوسان )

با استفاده از الگوی دایره مثلث تستهای نوسان رو بدون استفاده از فرمول جواب بدید!!
تدریس فیزیک کنکور ( جابجایی ماده در لوله ها )

تدریس فیزیک کنکور ( جابجایی ماده در لوله ها )

شناخت اشکال کتاب درسی و یادگیری تله های تستی و اشتباهات متداول در حل تست!!