حرف آخر راه های ارتباطی
استاد مجتبی محمودی

استاد مجتبی محمودی

استاد مجتبی محمودی مدرس زبان انگلیسی کنکور موسسه حرف آخر

سبک تدریس استاد مجتبی محمودی :

تحصیلات استاد مجتبی محمودی :

تالیفات استاد مجتبی محمودی :

افتخارات استاد مجتبی محمودی :

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد مجتبی محمودی مدرس زبان انگلیسیموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
زبان انگلیسی جامع کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۶۶۰,۰۰۰
تومان
تیر آخر زبان انگلیسی (جمع بندی زبان نظام جدید)عمومی۲۰۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی گرامر و لغت دهم و یازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۵۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی گرامر و لغت دوازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۲۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی درک مطلب و کلوزتست جامع کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۷۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی دهم درس ۱و۲ تشریحیعمومی۱۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد مجتبی محمودی مدرس زبان انگلیسی موسسه حرف آخر

تدریس زبان کنکور ( آموزش ردینگ )

تدریس زبان کنکور ( آموزش ردینگ )

چطور به سوالات درک مطلب در کمترین زمان ممکن جواب بدیم؟
تدریس زبان کنکور ( مبحث گرامر ، کاربرد جملات مجهول )

تدریس زبان کنکور ( مبحث گرامر ، کاربرد جملات مجهول )

یادگیری گرامر یکبار برای همیشه توسط استاد مجتبی محمودی
تدریس زبان کنکور ( آموزش و حل تست لغات )

تدریس زبان کنکور ( آموزش و حل تست لغات )

افرادی که در حل تست لغات ضعیف هستند ، حتما این کلیپ را ببینند!!!
تدریس زبان کنکور ( آموزش کلوز تست )

تدریس زبان کنکور ( آموزش کلوز تست )

چطور به کلوز تست های خارج از کتاب جواب بدیم؟