حرف آخر راه های ارتباطی
استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی مدرس عربی کنکور موسسه حرف آخر

سبک تدریس استاد محمد واعظی :

تحصیلات استاد محمد واعظی :

سابقه تدریس استاد محمد واعظی :

تالیفات استاد محمد واعظی

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد محمد واعظی مدرس عربیموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
عربی جامع کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۶۹۰,۰۰۰
تومان
عربی جامع کنکور ( نظام قدیم )رشته تجربی و ریاضی فیزیک۶۷۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد محمد واعظی مدرس عربی موسسه حرف آخر

تدریس عربی کنکور ( مبحث شَکِل )

تدریس عربی کنکور ( مبحث شَکِل )

حل تست های شکل به روش سرعتی استاد واعظی
تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب) (قسمت اول)

تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب) (قسمت اول)

یهترین روش تحلیل انواع اعراب اسم و نحوه حل تست آن
تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب )

تدریس عربی کنکور ( مبحث انواع اعراب )

تحلیل قدرتمندانه انواع اعراب فعل و روش های تستی آن
تدریس عربی کنکور ( مبحث  حال )

تدریس عربی کنکور ( مبحث حال )

آموزش یافتن ذوالحال در کوتاهترین زمان ممکن
تدریس عربی کنکور ( مبحث ترجمه )

تدریس عربی کنکور ( مبحث ترجمه )

حل تست های ترجمه بدون حفظ لغت
تدریس عربی کنکور ( مبحث مستثنی )

تدریس عربی کنکور ( مبحث مستثنی )

نکات مهم تشخیص سرعتی مستثنی تام و مفرغ
تدریس عربی کنکور ( مبحث وصف و اضافه )

تدریس عربی کنکور ( مبحث وصف و اضافه )

آموزش متفاوت جمله وصفیه و حل تست های آن به روش استاد واعظی