حرف آخر راه های ارتباطی
استاد محسن منتظری

استاد محسن منتظری

استاد محسن منتظری مدرس ادبیات و زبان پارسی کنکور موسسه حرف آخر

سبک تدریس استاد محسن منتظری :

تحصیلات استاد محسن منتظری :

سابقه کار و تدریس استاد محسن منتظری :

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد محسن منتظری مدرس زبان و ادبیات پارسیموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
ادبیات فارسی آرایه ادبی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۴۰,۰۰۰
تومان
زبان فارسی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۶۰,۰۰۰
تومان
تاریخ ادبیات فارسی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۳۰,۰۰۰
تومان
املا و لغت زبان و ادبیات فارسی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۵۰,۰۰۰
تومان
ادبیات فارسی آرایه ادبی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۵۰,۰۰۰
تومان
ادبیات فارسی قرابت معنایی کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۸۰,۰۰۰
تومان
زبان فارسی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۷۰,۰۰۰
تومان
تاریخ ادبیات فارسی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۲۰,۰۰۰
تومان
واژگان ، لغات و املا فارسی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۶۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد محسن منتظری مدرس زبان و ادبیات پارسی موسسه حرف آخر

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت اول )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت اول )

روش حل تستهای قرابت معنایی ، آموزش صحیح خواندن ابیات (قسمت اول)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت دوم)

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث قرابت معنایی ، قسمت دوم)

روش حل تستهای قرابت معنایی ، آموزش صحیح خواندن ابیات (قسمت دوم)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث تاریخ ادبیات )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث تاریخ ادبیات )

معضل بزرگ یادگیری تاریخ ادبیات حل شد!!!!ببینید تا مطمئن شوید
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت دوم )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت دوم )

چگونگی یادگیری املا و معانی لغات همزمان با هم!(قسمت دوم)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث زبان فارسی )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث زبان فارسی )

پیدا کردن افعال گذرا به متمم به روش سریع نقش یابی
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشبیه)

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشبیه)

آموزش سطر به سطر آرایه های ادبی همراه با تحلیل تست (قسمت دوم)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشخیص )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث آرایه ادبی ، آرایه تشخیص )

آموزش سطر به سطر آرایه های ادبی همراه با تحلیل تست (قسمت اول)
تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت اول )

تدریس ادبیات کنکور ( مبحث املا و لغت ، قسمت اول )

چگونگی یادگیری املا و معانی لغات همزمان با هم!(قسمت اول)