حرف آخر راه های ارتباطی
استاد هومن روان

استاد هومن روان

تحصیلات استاد هومن روان

تالیفات استاد هومن روان

سابقه تدریس استاد هومن روان

 • سابقه ۱۳ سال تدریس
 • تدریس در آموزشگاههای برهان - احسان - اندیشه - بوعلی ساری
 • مدرس دبیرستان فرزانگان ناحیه ۱ ساری و دبیرستان غیر دولتی رازی
 • مدرس شبکه یک و آموزش صداو سیما
 • مدرس بیش از ۵۰ جلسه در انتشارات حرف آخر
 • بیوگرافی استاد هومن روان

  لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد هومن روان مدرس زیست شناسیموسسه حرف آخر

  عنوانویژهموجودیقیمت
  زیست شناسی دهم کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۳۴۰,۰۰۰
  تومان
  زیست شناسی یازدهم کنکوررشته تجربی۴۳۰,۰۰۰
  تومان
  بسته زیست شناسی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۹۱۰,۰۰۰
  تومان
  زیست شناسی جانوری و انسانی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۵۹۰,۰۰۰
  تومان
  زیست شناسی گیاهی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۳۲۰,۰۰۰
  تومان
  بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
  ۵,۹۸۴,۰۰۰
  تومان
  سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
  ۳۹۰,۰۰۰
  تومان
  سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
  ۵۷۰,۰۰۰
  تومان
  سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
  تومان
  ۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
  تومان
  بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
  ۵,۰۰۰,۰۰۰
  تومان
  بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
  تومان
  ۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
  تومان
  ۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
  تومان

  نمونه تدریس استاد هومن روان مدرس زیست شناسی موسسه حرف آخر

  تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث تولید مثل )

  تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث تولید مثل )

  تحلیل شکل کتاب درسی که نکات آن در کتاب ناقص گفته شده!!!