حرف آخر راه های ارتباطی
استاد مهران قاسمی

استاد مهران قاسمی

استاد قاسمی در مجموعه های آموزش ریاضی کنکوری حرف آخر در کنار استاد عبدالرضا منتظری به کمک یکدیگر با استفاده از روش های نوین آموزشی ( الگو سازی ، انیمیشن ، نقشه راه ) ریاضیات کنکوری نظام جدید را به صورت محاوره ای تدریس کرده اند.

تحصیلات استاد مهران قاسمی :

تالیفات استاد مهران قاسمی :

سابقه تدریس استاد مهران قاسمی :

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد مهران قاسمی مدرس ریاضیموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
ریاضی ۱ جامع دهم ( تشریحی )رشته تجربی و ریاضی فیزیک۴۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۷۹۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث آنالیز ترکیبی و احتمال کنکور (نظام قدیم و جدید)رشته تجربی۲۲۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مقاطع مخروطی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۱۹۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث هندسه ۱ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۸۰,۰۰۰
تومان
ریاضی جامع ۱ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
ریاضیات پایه و دیفرانسیل کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۳۷۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مقاطع مخروطی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱۴۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث هندسه ۱ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۵۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مقاطع مخروطی کنکور (نظام جدید)ریاضی فیزیک۲۴۰,۰۰۰
تومان
ریاضی جامع یک ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۵۳۰,۰۰۰
تومان
ریاضی هندسه ، آنالیز و احتمال ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مقاطع مخروطی ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱۲۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث آنالیز ترکیبی و احتمال کنکور (نظام جدید)رشته ریاضی۲۲۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد مهران قاسمی مدرس ریاضی موسسه حرف آخر

هیچ نمونه تدریسی یافت نشد.