حرف آخر راه های ارتباطی
استاد عبدالرضا منتظری

استاد عبدالرضا منتظری

استاد عبدالرضا منتظری متولد سال ۱۳۵۲ ، مدرس ریاضیات موسسه کنکوری حرف آخر و مدیر انتشارات کتاب و نشر دیجیتال حرف آخر که تولید کننده محتویات آموزشی دیجیتال با سیستم فول انیمیشن در تمام دروس و مقاطع ، ضبط برنامه های آموزشی به کمک محتویات تولید شده ، تولید کتب کمک آموزشی و کار و فعالیت می باشد

سبک تدریس استاد عبدالرضا منتظری :

تحصیلات استاد عبدالرضا منتظری :

سابقه تدریس استاد عبدالرضا منتظری :

تالیفات استاد عبدالرضا منتظری :

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد عبدالرضا منتظری مدرس ریاضیموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
ریاضی مبحث آنالیز ترکیبی و احتمال کنکور (نظام قدیم و جدید)رشته تجربی۲۲۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مقاطع مخروطی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۱۹۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث هندسه ۱ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۸۰,۰۰۰
تومان
ریاضی جامع ۱ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مثلثات تبدیل و ترکیب توابع کنکور (نظام قدیم و جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۰۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث آنالیز ترکیبی و احتمال کنکور (نظام قدیم)رشته ریاضی فیزیک۱۹۵,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مقاطع مخروطی کنکور (نظام قدیم)رشته ریاضی فیزیک۱۹۰,۰۰۰
تومان
ریاضی پایه و دیفرانسیل کنکور (نظام قدیم)رشته ریاضی فیزیک۱,۱۳۰,۰۰۰
تومان
محاسبات سریع کنکور + ۷ الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
تومان
ریاضیات پایه و دیفرانسیل کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۳۷۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مقاطع مخروطی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱۴۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث هندسه ۱ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۵۰,۰۰۰
تومان
ریاضی جامع ۱ کنکوررشته تجربی۹۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث مقاطع مخروطی کنکور (نظام جدید)ریاضی فیزیک۲۴۰,۰۰۰
تومان
ریاضی جامع یک ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۵۳۰,۰۰۰
تومان
ریاضی هندسه ، آنالیز و احتمال ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مقاطع مخروطی ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱۲۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مبحث آنالیز ترکیبی و احتمال کنکور (نظام جدید)رشته ریاضی۲۲۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد عبدالرضا منتظری مدرس ریاضی موسسه حرف آخر

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث دایره مثلثاتی )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث دایره مثلثاتی )

چطور میشه بدون فرمول مثلثات رو یاد گرفت؟
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد و پیوستگی قسمت اول )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد و پیوستگی قسمت اول )

وقتی حد و پیوستگی شیرین ترین مبحث کنکورت میشه!!!(قسمت اول)
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت سوم ، هم ارزی های مثلثاتی )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت سوم ، هم ارزی های مثلثاتی )

کاربرد هم ارزی های مثلثاتی در مبحث حد
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث احتمال )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث احتمال )

حل تست های احتمال به روش الگوی فرزند و سکه استاد منتظری
تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث نمودار دایره ای )

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث نمودار دایره ای )

حل سوالات مفهومی آمار بدون فرمول (قسمت سوم)
تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث مد و میانه )

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث مد و میانه )

حل سوالات مفهومی آمار بدون فرمول (قسمت دوم)
تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث واریانس )

تدریس ریاضیات کنکور ( آمار ، مبحث واریانس )

حل سوالات مفهومی آمار بدون فرمول (قسمت اول)
تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت دوم ، قاعده هوپیتال )

تدریس ریاضیات کنکور ( مبحث حد قسمت دوم ، قاعده هوپیتال )

وقتی حد و پیوستگی شیرین ترین مبحث کنکورت میشه!!!(قسمت دوم)