حرف آخر راه های ارتباطی

لیست قیمت محصولات موسسه کنکوری حرف آخر

شماره تماس دفتر مرکزی
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳

عنوانویژهموجودیقیمت
فیزیک ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۷۴۰,۰۰۰
تومان
بسته زیست شناسی جامع کنکور ۶۰۴۰ (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۷۰,۰۰۰
تومان
ریاضی جامع یک ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۵۳۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی جانوری ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۳۲۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی انسانی و ژنتیک ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۳۲۰,۰۰۰
تومان
شیمی ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۸۴۰,۰۰۰
تومان
ریاضی هندسه ، آنالیز و احتمال ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۶۰,۰۰۰
تومان
ریاضی مقاطع مخروطی ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱۲۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان