حرف آخر راه های ارتباطی

لیست قیمت محصولات موسسه کنکوری حرف آخر

شماره تماس دفتر مرکزی
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳

عنوانویژهموجودیقیمت
تیر آخر زبان انگلیسی (جمع بندی زبان نظام جدید)عمومی۲۰۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی گرامر و لغت دهم و یازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۵۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی گرامر و لغت دوازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۲۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی درک مطلب و کلوزتست جامع کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۷۰,۰۰۰
تومان
زبان انگلیسی دهم درس ۱و۲ تشریحیعمومی۱۰۰,۰۰۰
تومان