حرف آخر راه های ارتباطی

لیست قیمت محصولات موسسه کنکوری حرف آخر

شماره تماس دفتر مرکزی
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳

عنوانویژهموجودیقیمت
شیمی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۷۴۰,۰۰۰
تومان
فیزیک ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۷۷۰,۰۰۰
تومان
بسته زیست شناسی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۹۱۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی جانوری و انسانی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۵۹۰,۰۰۰
تومان
ریاضی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۷۹۰,۰۰۰
تومان
زیست شناسی گیاهی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۳۲۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان